За първи път премиер прибягва до Закона за достъп до обществена информация

Избори 2.0
02.03.2012
Мнозинството отново отхвърли искане за анкетна комисия за политическия натиск на министър Цветанов върху съдебната власт
08.03.2012

За първи път премиер прибягва до Закона за достъп до обществена информация

Или как Бойко Борисов смята да се информира за раздадените бонуси

Борисов е препратил заявлението на ДПС за достъп до обществена информация  до министрите си. Сега те трябва да отговарят на въпроса кой колко бонуси е взел, но вече зададен от самия него.

Това каза зам.-председателят на ДПС Лютви Местан в предаването „Неделя 150“.

Миналата седмица от ДПС поискаха данните за допълнителното материално стимулиране от министър-председателя по реда на Закона за достъп до обществена информация. В петък премиерът им е отговорил, че е препратил питането към министрите и очаква да получи информацията в 14-дневен срок.

Опозицията трябва да може да получи отговор на всеки свой въпрос чрез процедурата за парламентарен контрол и искания за информация от органите на изпълнителната власт, но след като прибягва до използване на Закона за достъп до обществена информация, явно всички останали легитимни способи са изчерпани или чрез тях не получава исканата информация.

Излиза, че в България опозицията се информира какво става, използвайки Закона за достъп до обществена информация, а пък премиерът пише писма до своята администрация и дава 14-дневен срок, за да се информира самият той какво се случва в управляваните от него държавни структури.

Заявеното пред камерите в сряда (29 февруари 2012 г. ) на Министерски съвет  обаче беше съвсем друго. Всички новинарски емисии излъчиха как Борисов каза:

Да се възползвам, че медиите са тук и да не ме питат допълнително, да ви задам една задача. Мисля, че тук, в този кабинет ясно и точно казах, че длъжностните лица министър, заместник-министър началник на политически кабинет, областни управители, заместник областни управители в условията на криза няма да взимат допълнителни пари. Едни ги наричат бонуси, други – ДМС, трети – от участие в бордове и т. н. Тъй като четвъртък и петък съм на Съвет, като се върна в петък, ще подпиша – от ДПС са ми пратили писмо – кои от този кабинет са взимали такива пари. В петък ви е крайният срок който е взел, повтарям, от тези длъжностни лица: министър, заместник-министър, началник на кабинет, областен управител, заместник областен управител, който не ги е върнал или дарил в сметката за болните деца, в понеделник, ако е министър, ще има структурни промени, ще внеса в парламента за смяната му, ако е заместник-министър, ще го уволня, ако е началник на политически кабинет и не е уволнен от съответния министър, ще бъде сменен министърът. Тъй като в петък аз ще подпиша писмо-отговор, в което ще кажа, че в този кабинет няма такива хора и всеки, който попадне под чертата, ще означава, че аз съм излъгал, което никога не може да се случи, и в понеделник ще направя необходимите промени. Мисля, че съм ясен, точен и разбран. Тези работници, образно казано, които сте взели или сте им дали по европейските програми, европейски пари, които са допринесли много – не казвам, че вие не сте допринесли, но в условията на криза бяхме поели такъв ангажимент. Разбира се, призовавам и предишния кабинет, които в пъти, пъти, пъти са взели повече от нас – казвам нас, защото всички тук сме „нас”, Министерски съвет не сме си позволили това да го направим, ви давам до петък, докато се върна и подпиша този отговор, срок.
Благодаря на медиите.

Вместо това в петък премиерът е изпратил отговор, че питането на ДПС е препратено до неговите министри.

БНР, Неделя 150
Лютви Местан: Вчера, не, извинете ме, в петък към края на работния ден получихме отговор от г-н Бойко Борисов за нашето много коректно, бих казал обаче и непреодолимо питане, защото основанието ни е Законът за достъп до обществена информация. Аз, честно казано, съм учуден, че българската журналистика не реши да се възползва от огромните си права по този закон и да поиска онази информация за бонусите на властта, която властта крие упорито и бих казал дори панически. Разбира се, премиерът Бойко Борисов да се възползва от правото си по този закон да препрати нашето искане до онези компетентни министри и ръководители на ведомства, които са назначени от него…

Водещ: … ние проявяваме искрено любопитство какво ви отговориха, какво пише в това писмо.

Лютви Местан: Точно това ви обяснявах, че премиерът се е възползвал от правото си по Закона за достъп до обществена информация…

Водещ: Той се е възползвал?

Лютви Местан: Да препрати нашето искане до компетентните министри и ръководители на ведомства, от които в 14-дневен срок ще очакваме информация кой колко бонуси е раздал. Той има право на това по закон. Проблемът обаче е друг. Вече две седмици българското общество не може да получи тази информация. Тя няма как да е тайна. Разбирам обаче паническото скриване на тази информация от страна на министрите, защото…

Какво гласи законът:
Препращане на заявлението за достъп
Чл. 32. (1) Когато органът не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението той препраща съответно заявлението, като уведомява за това заявителя. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.

(2) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 28, ал. 1 (б.а.14 дни) започва да тече от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление.

Използването на Закона за достъп до обществена информация по този начин означава, че Борисов не знае точно какво става и не може да събере информация за два дни ( от сряда до петък) от управляваните от него административни структури.

Тогава как всъщност управлява?

Абсурдно е премиерът да „прилага“ така закона. Тази хипотеза може да е валидна за всеки един държавен орган, но не и за премиера, който следва да получи всяка информация веднага и в пълен обем, когато я поиска.

Законът е създаден, за да гарантира правото на външни за администрацията лица – граждани, медии, организации да искат и получават информация за дейността на  органи и организации, които използват публичен ресурс.

Всяка ситуация може да бъде доведена до абсурд, когато този които управлява не си дава сметка, че едно е да обещаваш пред камерите, друго е да можеш да го извършиш, а трето и четвърто е да знаеш какво всъщност правиш.