Сиви зони и непрозрачни назначения в българския парламент

България е осъдена по поредно дело в Страсбург
24.01.2012
Опозицията инициира дебат за промени в Изборния кодекс
27.01.2012

Сиви зони и непрозрачни назначения в българския парламент

„Сиви закони”, непрозрачни назначения и парламентарни девиации. Под този знак премина последната сесия на НС, която Института за модерна политика (ИМП) анализира в своя редовен доклад „За състоянието на парламентарното управление”.

Докладът обхваща четири раздела:

Раздел І. Обобщена оценка за състоянието на парламентарното управление
Обхваща основните проблеми и тенденции в работата на НС за периода:
а) непрозрачни назначения в съдебната власт, в независими контролни и регулаторни органи;
б) парламентарни девиации – злоупотреба с партийни субсидии; влошена прозрачност;
в) неизпълнение на международни препоръки за отстраняване на законодателни дефекти, които ерозират правата на гражданите.

На базата на констатациите и оценките ИМП прави пакет от конкретни предложения за:

а) процедурни правила за прозрачни назначения от Парламента;
б) модернизация на работата на постоянните комисии;
в) задължителните промени в Закона за СРС;
г) изпълнението на Резолюция 1823 (2011) „Националните парламенти: гаранти на човешките права в Европа” – въвеждане на механизми за съобразяване на законодателството и административните практики с осъдителните присъди на Съда в Страсбург срещу България.