Президентската квота ще бъде върната в закона за конфискацията

Първа заявка за президентско вето
21.01.2012
Дигиталният отпечатък на Първата дама
24.01.2012

Президентската квота ще бъде върната в закона за конфискацията

Източник: www.president.bg

„Отворен парламент – граждански гласове” следи темата с президентската квота в комисията „Коларов”.
Проверка на Mediapool
 от днес показа, че управляващите от ГЕРБ ще внесат нови поправки в проектозакона за отнемане на незаконно придобитото имущество между първо и второ чете на нормативния акт. Президентската квота в комисията за конфискация ще бъде върната.

Предполага се, че реакцията на мнозинството е предизвикана от казаното от президента  Плевнелиев в интервю за “Капитал” от събота : “Абсолютно съм убеден, че когато се чуят нашите аргументи, тази позиция ще бъде променена. Президентът като пряко избран от народа има своята силна дума и в тази толкова важна тема за липсата на справедливост. …Надявам се това да не е първият случай, в който ще наложа вето, защото президентството трябва да има представител в тази комисия. Важно е за българите”.

Председателят на правната комисия в парламента Искра Фидосова днес заявява: “Винаги досега в комисията е имало представител на президента. Тази практика и сега ще бъде запазена” и се ангажира лично да внесе тази поправка между първо и второ четене, обяснявайки, че е имала разговор с министър-председателя Бойко Борисов по темата, който също се застъпил за промяна на още неразгледания в пленарна зала закон.

Внесеният от ГЕРБ проект предвижда всички членовете на комисията да се избират от парламента, като преди това се изслушват от специална комисия, създадена чрез правилника на НС. Председателят ще продължава да се назначава от премиера. Специализираната парламентарна комисия трябва да осъществява контрол и наблюдение по процедурите на закона и да гарантира защита на правата и свободите на гражданите.

В мотивите към законопроекта е записано, че се предвижда:  “ Закриване на действащата и създаване на нова Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество. Предвиждат се съществени промени в структурата и начина на функциониране на специализирания орган. Предвид широките правомощия на комисията, законопроектът предвижда еднократен петгодишен мандат. Комисията се състои от петима членове, включително председател, назначаван от Министър-председателя, и заместник- председател и членове, избирани от Народното събрание. Въвежда се общ надзор на функционирането на Комисията от Народното събрание.“

Според сега действащия закон комисията се състои от петима членове. Председателят се назначава от премиера, заместник-председателят и двама от членовете се избират от Народното събрание, а един от членовете се назначава от президента.

В проекта на ГЕРБ  съществена промяна в структурата на комисията е именно премахването на президентската  квота.

Някои въпроси

Няма как реакция на управляващото мнозинство, станала ясна в първия работен ден след публикуването на интервюто, да не постави някои важни въпроси:

  • Защо точно преди встъпването в длъжност на новия президент квотата на държавния глава от комисията “Коларов” се оказа ненужна?
  • Защо никой от ГЕРБ не обясни по какви причини тя е премахната? Такива въпроси бяха задавани в деня на внасяне на законопроекта.
  • Как един ден след интервюто на президента Плевнелиев  пред  „Капитал”  изведнъж се оказа, че “лично” Искра Фидосова ще внесе поправки между първо и второ четене на Закона за конфискацията, които да върнат квотата на държавния глава? Тя самата е сред вносителите на проекта, който премахва квотата.
  • След като с този закон се занимаваше цялото правителство и важността му е многократно изтъквана от премиера, защо той не е уведомен, че  квотата на Плевнелиев отпада от проекта?
  • Защо след като аргументът на управляващите за бъдещите поправки е, че тази квота винаги я е имало, тя се оказа излишна във внесения от Красимир Велчев и 7 народни представилите от ГЕРБ проект? Всички тези въпроси няма как да не поставят един генерален въпрос – не е ли това първият театър, който президент, премиер и законодатели разиграват пред нас, за да се демонстрира силата и независимостта на новия президент?

Ако не е постановка, то тогава е липса на синхрон и координация между президента и мнозинството.
Има и трета хипотеза – проектът на най – важният за премиера закон, заради който той нареди на депутатите: „С патерици, без патерици, даже някой да е в болница, със системите го искам в залата, когато законът се гласува.“ – е писан на коляно и съдържа недомислици.