Президентът без квота в Комисията ”Коларов”

Електронни парламенти
17.01.2012
Протест срещу промените в Закона за горите и в защита на природен парк Витоша на живо
18.01.2012

Президентът без квота в Комисията ”Коларов”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Източник: Wikipedia

Специална комисия ще изслушва кандидатите за членовете и ще контролира как се прилагат процедурите на закона.

Новият закон за гражданската конфискация не е подготвен от Министерство на правосъдието. Законопроектът бе внесен вчера в НС от председателя на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев и още 7 депутати от ГЕРБ. Проектът предвижда промяна в начина на формиране на комисията за отнемане на престъпно имущество – отпада квотата на президента в нея.

Според сега действащия закон комисията се състои от петима членове. Председателят се назначава от премиера, заместник-председателя, двама от членовете се избират от Народното събрание и един от членовете се назначава от президента. В настоящата комисия президентската квота се заема за втори мандат от Стоянка Николакова.

Новият вариант на ГЕРБ предвижда членовете на комисията и нейният зам.-председател да се избират от парламента, като преди това се изслушват от специална комисия, създадена чрез правилника на НС. Председателят ще продължава да се назначава от премиера. Специализираната парламентарна комисия трябва да осъществява контрол и наблюдение по процедурите на закона и да гарантира защита на правата и свободите на гражданите.

Проект на законопроект за гражданска конфискация днес внесе и ДПС. Проектът предлага закриване на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Проверката за престъпно придобито имущество да се установява посредством финансово разследване, извършвано от органите на НАП по инициатива на прокурор, когато в хода на досъдебно производство прокурорът е повдигнал обвинения за извършени престъпления и е установил наличие на такова имущество.