Работата на парламента

Въпроси и питания по време на парламентарен контрол

Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание посочва, че то има три годишни сесии, по време на които се провеждат редовни пленарни заседания - всяка сряда, четвъртък и петък. Парламентът може да реши да свика и извънредни заседания по предварително обявен дневен ред.

Парламентарните заседания се откриват от председателя на НС ако на тях присъстват повече от половината народни представители, като се провеждат по дневен ред на предварително приета програма. Последната може да бъде променяна само в изключителни случаи. Въпроси, които не са включени в дневния ред, не се обсъждат.

Всички депутати могат да отправят към министър-председателя, заместник министър-председател или министър актуални въпроси от обществен интерес. Въпросите трябва да са в съответната сфера на управление или да засягат дейността на конкретно административно звено. Към министър-председателя се отправят въпроси, отнасящи се до дейността на правителството.

Въпросите се отправят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание (като това трябва да стане най-късно 72 часа преди началото на заседанието, на което министрите следва да отговарят). Отговорите може да са устни или писмени. Срокът за писмен отговор е до 7 дни (като в специални случаи се допускат и изключения). Всички постъпили въпроси и съответни отговори към тях, се публикуват в публичен регистър „Парламентарен контрол“ и са достъпни на на интернет страницата на НС.

Депутатите могат да отправят и питания до членове на Министерски съвет относно неговата дейност. Питанията са само в писмена форма, като на тях следва да се отговори устно или писмено в 14-дневен срок (като в специални случаи се допускат и изключения). Всички питания и отговорите към тях също се публикуват на интернет страницата на НС в публичния регистър „Парламентарен контрол“.

Всеки петък в последните три часа на заседанието на Народното събрание се изслушват въпросите, питанията и отговорите по тях.

Президентски избори

05 ноември 2015 г. – проект за изменения в ИК, внесен от Реформаторски блок;

11 ноември 2015 г. – проект за изменения в ИК, внесен от Реформаторски блок;

16 февруари 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от АБВ;

18 февруари 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от Реформаторски блок;

19 февруари 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от Реформаторски блок;

22 февруари 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от Реформаторски блок;

22 февруари 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от Реформаторски блок;

22 февруари 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от ГЕРБ;

23 февруари 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от БСП;

16 март 2016 г. – проект за изменения в ИК, обединени законопроекти;

26 май 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от ГЕРБ;

27 май 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от АБВ;

27 май 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от БСП;

31 май 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от БСП;

31 май 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от Реформаторски блок;

1 юни 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от ДПС;

27 юли 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от независим народен представител;
11 октомври 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от Реформаторски блок;

11 октомври 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от АБВ;

13 октомври 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от Реформаторски блок;

14 октомври 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от БСП;

17 октомври 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от ГЕРБ;

17 октомври 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от независим народен представител;

17 октомври 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от независим народен представител;

17 октомври 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от ДПС;

17 октомври 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от обединени групи;

17 октомври 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от ДПС;

17 октомври 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от Реформаторски блок;

21 октомври 2016 г. – проект за изменения в ИК, внесен от обединени групи;