ИМ

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014 – 2020 г.

Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните

Законопроект за българския жестомимичен език

Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Законопроект за изменение на Наказателния кодекс