За Отворен парламент

Отворен парламент е онлайн платформа за независими анализи и коментари, създадена и поддържана от Институт за развитие на публичната среда*.

Чрез него представяме агрегирани и визуализирани данни за работата на Народното събрание и проследяваме законодателната дейност в парламента. На платформата публикуваме информация за народните представители, проследявайки връзките им с публичния и частния сектор в страната.

Блогът “Отворен парламент – граждански гласове” от своя страна е инструмент за гражданска журналистика, експертни публикации и материали, с фокус върху работата на публичните институции в страната, защитата на граждански и политически права, изборното законодателство, медийната свобода, изразходването на публичен ресурс и корупционния натиск и влияние върху институциите.

*Институт за развитие на публичната среда (ИРПС) е неправителствена организация, работеща в обществена полза. ИРПС е регистриран през 2003 г., а мисията на организацията е да развива културата на гражданското участие в процеса на вземане на решения; разработване и прилагане на механизми за отчетност на публичните институции и контрол върху дейността им; въвеждане на иновационни практики и модели в дейността на публичната администрация.

Екипът на ИРПС работи за увеличаване на гражданското участие в управлението, ограничаване на влиянието на парите в политиката и за осигуряване на честен изборен процес.

Платформата “Отворен парламент” създадохме през 2011 г., за да води дебата за употребата на отворени данни и гражданската журналистика, а блогът ѝ да се превърне в място за независими анализи и разследвания в защита на публичния интерес.