юни 5, 2015

Ще се отворят ли данните за работата на българския парламент?

На официалната страница на Народното събрание е обявена обществена поръчка, с идентификационен номер 261,за “Надграждане на съществуващата уеб базирана Интегрирана информационна система (ИИС) на Народното събрание (НС) […]