март 25, 2015

Изтича срокът за заявка на свободните стажантски позиции

На 27 /петък/ март 2015 г. изтича срокът, в който администрациите следва да обяват свободните си стажански позиции в електронния портал на адрес: http://staj.government.bg. Програмата за […]