април 28, 2015

Най-после оценка на въздействието на законодателството

Комплексното административно обслужване /КАО/, отворени данни, студентските стажове в администрацията, централизирания подбор за заемане на длъжност в администрацията, електронната идентификация – все новости, които се прилагат […]