март 14, 2015

Ще стане ли „промяната на пола“ част от българското законодателство?

На 18.02.2015 г. Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация. Вносител на законопроекта е Министерският съвет […]