март 23, 2015

Конституционният съд отклони искането на ВКС – Общото събрание на търговската колегия за тълкуване на чл. 12, ал. 2 от Конституцията

На 17 март 2015 г. Конституционният съд /КС/ на Република България прие определение, с което отклонява исканетто на ВКС–Общото събрание на търговската колегия, за тълкуване на […]