февруари 2, 2015

Гражданските организации с финансиране от държавата?

На електронните страници на Министреството на правосъдието и на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите […]