март 12, 2015

Спазват ли депутатите Закона за нормативните актове?

Според Конституцията на Република България право на законодателна инициатива има всеки народен представител и Министерският съвет. Как се изработват проекти на нормативни актове е описано в […]