май 5, 2015

За изводите от една проверка

На електронната страница на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ е публикуван Годишния отчет на институцията за дейността й през 2014 г. Отчетът съдържа раздел, озаглавен „Контролна […]