март 17, 2015

Изтича срокът за въвеждане на комплексното административно обслужване

На 25.03.2015 г. изтича срокът за въвеждане на комплексното административно обслужване в администрацията. Срокът е въведен със Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Отговорни […]