септември 11, 2015

Има ли „отлив на изборни туристи“ след административните проверки?

В края на месец юни Институт за развитие на публичната среда публикува карти, показващи резултатите от обработени данни на ГД ГРАО относно регистрациите по постоянен и […]