март 13, 2015

Атака предлага журналистите да декларират своето имущество

На 29.01.2015 г. Комисията по културата и медиите на Народното събрание прие решение, с което предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект […]