май 29, 2017

Жестомимичният език със закон

На 17.05.2017 г. в деловодството на Народното събрание е депозиран проект на Закон за българския жестомимичен език. Под проекта на нормативен акт са положени подписите на […]