април 24, 2015

По пътя към електронното управление

До края на месеца се очаква в Народното събрание да бъде депозиран проект на Закон за електронната идентификация. Проектът е обсъден на заседание на Съвета за […]