април 21, 2015

Да се закрие Комисията за досиетата

Депутатът Велизар Енчев внесе в Народното събрание проект на Закон за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани […]