март 23, 2015

Конституционният съд отклони искането на ВКС – Общото събрание на търговската колегия за тълкуване на чл. 12, ал. 2 от Конституцията

На 17 март 2015 г. Конституционният съд /КС/ на Република България прие определение, с което отклонява исканетто на ВКС–Общото събрание на търговската колегия, за тълкуване на […]
февруари 9, 2015

Търговската колегия на ВКС с питане до Конституционния съд

От официалната страница на Конституционния съд – раздел „Актуални новини” от 26.01.2015 г., научаваме, че Конституционният съд е образувал дело № 1/2015 г. Делото е образувано […]