март 17, 2015

Изтича срокът за въвеждане на комплексното административно обслужване

На 25.03.2015 г. изтича срокът за въвеждане на комплексното административно обслужване в администрацията. Срокът е въведен със Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Отговорни […]
март 16, 2015

Патриотичният фронт предлага замяната на мълчаливия отказ с мълчаливото съгласие

На 05.03.2015 г. депутатите от „Патриотичния фронт” внесоха в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Какво предлагат народните представители? Патриотите искат изменения […]