март 27, 2015

OPEN DATA „призрак броди из Европа…“

Отворено управление, Отворен парламент, Отворени данни. … Всичко със синонима „отворено” е символ на откритост, прозрачност, достъпност. Без политиката на отвореност, гражданското участие в обществения живот […]