юли 6, 2015

Европейската гражданска инициатива 3 години по-късно – нова легитимност или задълбочаване на демократичния дефицит в ЕС?

*Авторът, Лили Никифорова е стажант в Институт за развитие на публичната среда и студент по Европеистика във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Какво е […]
април 28, 2015

Най-после оценка на въздействието на законодателството

Комплексното административно обслужване /КАО/, отворени данни, студентските стажове в администрацията, централизирания подбор за заемане на длъжност в администрацията, електронната идентификация – все новости, които се прилагат […]
март 27, 2015

OPEN DATA „призрак броди из Европа…“

Отворено управление, Отворен парламент, Отворени данни. … Всичко със синонима „отворено” е символ на откритост, прозрачност, достъпност. Без политиката на отвореност, гражданското участие в обществения живот […]