април 28, 2015

Най-после оценка на въздействието на законодателството

Комплексното административно обслужване /КАО/, отворени данни, студентските стажове в администрацията, централизирания подбор за заемане на длъжност в администрацията, електронната идентификация – все новости, които се прилагат […]
април 24, 2015

По пътя към електронното управление

До края на месеца се очаква в Народното събрание да бъде депозиран проект на Закон за електронната идентификация. Проектът е обсъден на заседание на Съвета за […]
април 22, 2015

Въвеждат задължителен централизиран подбор в държавната администрация

На 17.04.2015 г. се е състояло заседание на Съвета за административна реформа /САР/ – това научаваме от сайта на Министерския съвет. САР координира правителствената политика в […]