февруари 6, 2015

За и против въвеждането на „абсолютна давност“ при установяването на конфликт на интереси.

На 28.01.2015 г. бе публикуван поредният доклад на Европейската комисия за напредъка на България в сферата на правосъдието, оценяван по механизма за сътрудничество и проверка. От […]