ДАНКА ЕВСТАТИЕВА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА

  • Дата на раждане : 24/08/1981 , България
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: danka.lyutova@parliament.bg