СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА

  • Дата на раждане : 12/04/1956 Хасково, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: smilyana.nitova@parliament.bg
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяването на град Хасково.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно качеството на водата в Симеоновград, област Хасково.
Отговорено в зала на 20/09/2019.