ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ

  • Дата на раждане : 22/05/1965 Поморие, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: ivan.valkov@parliament.bg
24/11/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно събиране на такса шум от летищата за обществено ползване.
Писмен отговор на 24/11/2017.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно състоянието на атмосферния въздух на територията на общ. Бургас.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно плажовете по Черноморското крайбрежие.
Писмен отговор на 23/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път II-99, отсечката между Царево и Малко Търново.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етапа на изпълнение на обхода на гр. Поморие.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприемане на мерки за обезопасяване на кръстовището от път ІІ-99 към входа на с. Атия, община Созопол, област Бургас.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от ремонт на обходния път на гр. Камено.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно информационни платформи за осведомяване на граждани, разработени от Министерството на туризма.
Писмен отговор на 27/04/2018.
18/05/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно действия за осигуряване на достъп на хора в инвалидни колички до морския бряг и води.
Отговорено в зала на 18/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно подготовката и изпълнението на проекти по Приоритетна ос 4 "Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта"от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г..
Писмен отговор на 18/05/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно възникване на огнище на чума по дребните преживни животни в с. Кости, общ. Царево и последващи мерки.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно отношение към българска гражданка и начин на работа на органите на МВР в гр. Трявна и гр. Габрово.
Писмен отговор на 05/09/2018.
22/03/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно събиране на такса шум (екологична) от летищата за обществено ползване.
Отговорено в зала на 22/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно осигуряване на обществения ред и сигурност в страната при провеждане на спортни мероприятия.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
05/09/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно готовността на туристическия бранш да отговори на изискванията за защита на личните данни.
Писмен отговор на 05/09/2019.