КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА

  • Дата на раждане : 24/04/1981 Габрово, България
  • Професия: инженер;икономист;
  • Езици: английски;немски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 7-ГАБРОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kristina.sidorova@parliament.bg
30/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цялостен ремонт на път Дряново-Царева ливада - Трявна, част от републикански път ІІІ - 609.
Писмен отговор на 30/06/2017.
01/09/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно мерки за усъвършенстване на методиката за преразпределение на държавната субсидия за читалищата.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно качество и цена на детски храни, предлагани на българския пазар.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно незаконната сеч в община Севлиево.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
28/07/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно задължителната двустранна компютърна връзка по чл.6 от ЗКИР между кадастъра и имотния.
Писмен отговор на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно необходимост от реновиране и обезопасяване на жп прелезите в района на село Ганчовец, Община Дряново.
Писмен отговор на 28/07/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно ограничаване на употребата на наргилета от малолетни и непълнолетни.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
19/09/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно неправомерно назначаване на управител на "Плод - зеленчук" ЕООД - гр. Габрово.
Писмен отговор на 19/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етап на реализиране на проекти за справяне с безводието в общ. Севлиево.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно възобновяване на пълния обем на дейност и нормалната работа на най-големия работодател в община Трявна - "Емко" ООД, гр. София.
Писмен отговор на 29/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мерки за ограничаване популацията на хищници.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряване на финансовите средства за справяне с водната криза в община Севлиево.
Писмен отговор на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно намаляване на обема дейности в графика за движение на влаковете през 2018 г. (ГДВ 2018) в област Габрово.
Писмен отговор на 03/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно управлението на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" - гр. Габрово.
Писмен отговор на 17/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно намаляване на обема дейност в графика за движение на влаковете през 2018 (ГДВ 2018) и сериозно забавяне при обновяване на подвижния състав на "БДЖ - Пътнически премози" ЕООД.
Писмен отговор на 03/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно качеството на безплатните закуски за деца в подготвителните групи и ученици от I-IV клас.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
15/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно коледни добавки към пенсиите.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция).
Писмен отговор на 19/01/2018.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структурата и размера на задълженията на Община Трявна.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структурата и размера на задълженията на община Дряново.
Писмен отговор на 15/12/2017.
26/01/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно провеждане на конкурс по програма "Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.".
Писмен отговор на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно финансова обезпеченост на Дом за настаняване от семеен тип за деца с увреждания "Хризантема" в гр. Габрово.
Писмен отговор на 09/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно нередности в Дом за настаняване от семеен тип за деца с увреждания "Хризантема", гр. Габрово.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път III - 403 участък с. Агатово - с. Крамолин, общ. Севлиево, обл. Габрово.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно недвижимите културни ценности от "местно значение" и "национално значение" на територията на област Габрово.
Писмен отговор на 02/03/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансово състояние на Многопрофилна болница за активно лечение "д-р Стойчо Христов", гр. Севлиево.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансово състояние на Многопрофилна болница за активно лечение "Теодоси Витанов", гр. Трявна.
Писмен отговор на 16/02/2018.
30/03/2018
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политика на Министерството на енергетиката в областта на топлоснабдяването.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно великденски добавки към пенсиите.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно извършени проверки в дирекция "Социално подпомагане" - Габрово.
Писмен отговор на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно "Плод и зеленчук" ЕООД - гр. Габрово.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предоставени кредити за закупуване на фураж в периода 2008-2012 г.
Писмен отговор на 30/03/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на проект "BG16RFOP001-1.016-0002 "Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово".
Писмен отговор на 20/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно заплащане на извинителните бележки от общопрактикуващите лекари за деца.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно медицински изследвания, необходими за постъпването на децата в детските ясли.
Писмен отговор на 05/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно отпадане на обвързаността на заявяването и получаването на свидетелство за съдимост с местоживеенето на лицето.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно бъдеще на сградите на Средно училище "Ангел Кънчев", гр. Плачковци, кв. Късовци, общ. Трявна.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрол по дейността на дърводобива и лесокултурната дейност.
Писмен отговор на 11/05/2018.
13/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектиране и строителство на язовир "Нейковци", общ. Трявна.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
01/06/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно последващи действия след извършена проверка в Дирекция социално подпомагане "Габрово".
Писмен отговор на 01/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно нарушение от служител на Регионален отдел Надзор на язовирни стени и съоръжения / НЯСС / Северна Централна България.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно сигнал за злоупотреба при одобряване на изпълнители по Културната програма за Българското европредседателство.
Писмен отговор на 22/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно писмен отговор с изх. № 0201-86/04.05.2018 г относно контрол по дейността на дърводобива и лесокултурната дейност.
Писмен отговор на 29/06/2018.
27/07/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно подкрепа за доставки на хляб и хранителни продукти в малки и планински селища.
Писмен отговор на 27/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно приемане на национална стратегия за култура.
Отговорено в зала на 06/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на тунела под връх Шипка.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
06/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" Габрово.
Писмен отговор на 06/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно конкурс за заемане на длъжността "директор" на СУ "Максим Райкович" - гр.Дряново.
Писмен отговор на 27/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно държавна субсидия за читалищата.
Писмен отговор на 20/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно случаи на Ку-треска на територията на Република България.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно сечи в санитарно-охранителни зони на водоизточници за област Габрово.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на санитарно-охранителни зони и водите във водоизточници след извършени сечища в тях за област Габрово.
Писмен отговор на 27/07/2018.
14/09/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно конкурс за заемане на длъжността "директор" на ПГИ "Рачо Стоянов" - гр. Дряново.
Писмен отговор на 14/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно включване на ваксината срещу Ку-треска в държавната профилактична програма за 2019 г.
Писмен отговор на 28/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно брой регистрирани животновъдни обекти по чл. 137 от Закон за ветеринарномедицинската дейност на територията на област Габрово.
Писмен отговор на 28/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно бъдеще на сграда на Кинотеатър, бивш "Модерен театър", гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 26, (идентификатор № 68134.401.258) кв. 28.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно състояние на паметник на Свободата на връх Свети Никола.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, област Габрово.
Писмен отговор на 26/10/2018.
14/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път III-609, на територията на гр. Плачковци.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно дирекция "Социално подпомагане" - Габрово.
Писмен отговор на 14/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяването на село Буря, община Севлиево.
Писмен отговор на 21/12/2018.
11/01/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно неизплащане на ученическите стипендии в Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов", - гр. Дряново.
Писмен отговор на 11/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно отговорността за допуснати нарушения на служебни задължения.
Отговорено в зала на 18/01/2019.
01/02/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно състоянието на кораба - музей "Радецки".
Отговорено в зала на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Трявна, обл. Габрово.
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Севлиево, обл. Габрово.
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Дряново, обл. Габрово.
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Габрово, обл. Габрово.
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно участието на България в 58-то Венецианско биенале.
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно участието на България в 58-то Венецианско биенале.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура на ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Габрово.
Писмен отговор на 15/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на пътя в района на кариера за инертни материали в близост до с. Скалско, общ. Дряново.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
21/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно актуализиране на Наредба № 6 за здравословното хранене на децата и публикуване на актуализиран Сборник с рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца от 3 до 7 годишната възраст.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно заплащането на труда на заетите във ВиК сектора.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно политика на Министерство на земеделието, храните и горите за проучване и регулиране на пазара на дървесина.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно политика на Министерство на земеделието, храните и горите за залесяване и възстановяване на увредените гори.
Писмен отговор на 21/06/2019.
28/06/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно схеми за подпомагане по смисъла на § 1, т. 21 от доп. разп. на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).
Писмен отговор на 28/06/2019.
05/07/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно разходите за българското участие в 58-то Венецианско биенале.
Писмен отговор на 05/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно извършена проверка за несъвместимост при заемане на длъжност.
Писмен отговор на 26/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно одобрени училища по Национална програма "Роден език и култура зад граница".
Писмен отговор на 26/07/2019.
05/09/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно финансовото състояние на Държавно горско стопанство Габрово и изпълнението на горскостопанските планове.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно освобождаване на директора на Държавно горско стопанство Габрово, мотиви.
Писмен отговор на 05/09/2019.
13/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общините Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево.
Писмен отговор на 13/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Наложени финансови корекции по проекти на ОП "Околна среда 2014-2020 г." на общини от област Габрово.
Писмен отговор на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проекти по ОП "Региони в растеж" 2014-2020" на община Габрово и община Севлиево, по които са наложени финансови корекции.
Писмен отговор на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно язовир Лопушница, с. Драгановци, община Габрово.
Писмен отговор на 20/09/2019.
08/11/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проект "Обход на гр. Габрово", съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. и националния бюджет.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Национална програма за борба с диабета.
Писмен отговор на 08/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно финансовото състояние на Държавно горско стопанство Габрово за 2019 г..
Писмен отговор на 29/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно избор на директор на Националната художествена галерия.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
08/11/2018
09/11/2018
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - НПО "Днес и утре" (член на УС)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - НПО "Днес и утре" (член на УС)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - Подадено е заявление за освобождаване от длъжността на управител на НПО "Днес и утре"
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Ангел Йорданов Вълков - организационно - технически въпроси
  • Ивелина Петрова Петрова - политическите и законодателни въпроси
  • Николай Георгиев Григоров - регионалните политики