ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ

  • Дата на раждане : 21/10/1954 Пловдив, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС: 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: dimitar.lazarov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 10/05/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - до момента
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътно кръстовище на път II-64 в района на с.Труд, община Марица.
Писмен отговор на 20/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно очакваните темпове и приоритети по отношение на изпълнението на оперативните програми до края на годината.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
05/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно взетите мерки срещу замърсяване на атмосферния въздух в района на с. Белащица от дейността на двете кариери.
Писмен отговор на 05/09/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 30 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 10000 лева (овърдрафт); 20000 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (овърдрафт); ДСК (кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма