ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА

  • Дата на раждане : 09/05/1977 Севлиево, България
  • Професия: юрист;преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 7-ГАБРОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: iglika.sabeva@parliament.bg
30/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяването на община Севлиево.
Писмен отговор на 30/06/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етап на строителството на републикански път II-44 Драгановци - Габрово.
Писмен отговор на 27/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно политиката на Министерството на правосъдието за облекчаване на административната тежест на гражданите и бизнеса.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
30/11/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно проект "Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца".
Отговорено в зала на 30/11/2018.
01/03/2019
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно действия на Министерство на правосъдието по отношение на превенцията на домашното насилие.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
29/03/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно програми за допълващи се дейности към кариерното ориентиране на учениците и изграждане на система за кариерно ориентиране на ученици в училищното образование.
Отговорено в зала на 29/03/2019.
12/04/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно структура на сектор "Рибарство и контрол" - обл. Габрово, към отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав", към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и необходимост от оптимизирането й.
Писмен отговор на 12/04/2019.
12/04/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно значително намаляване на обема на водите на яз. "Александър Стамболийски".
Писмен отговор на 12/04/2019.
31/05/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно мерки за борба с домашното насилие.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 15 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 15000 лева (потребителски кредит)
Име на банката/Кредитната институция - ОББ (потребителски кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Мариана Василева Аршева - образование, медии и култура
  • Стефан Василев Василев - информационни технологии