МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ

  • Дата на раждане : 05/08/1980 Ботевград, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: martin.tinchev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 10/05/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по енергетика
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Мексико
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
28/07/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изпълнението на графика за удължаване на ресурса за експлоатацията на V и VI блок на АЕЦ "Козлодуй".
Отговорено в зала на 28/07/2017.
03/11/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Ботевград за 2016 г. и 2017 г.
Писмен отговор на 03/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно нуждата от рехабилитация и реконструкция на път II-37 Джурово-Етрополе-Златица-Пирдоп-II етап.
Писмен отговор на 01/12/2017.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно довеждаща пътна инфраструктура до к.к. "Боровец" и гр. Самоков.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на участък от републикански път ІІІ-811 на територията на област София.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на участък от първокласен път І-1 на територията на област София.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път I-8 София-Ихтиман.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път II-81, осъществяващ връзката на гр. София с област Монтана и провеждащ движението към I-1 /Е-79/.
Писмен отговор на 20/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проекти на Електроенергийния системен оператор.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия".
Отговорено в зала на 27/04/2018.
14/12/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Декларация от ОбС Златица за разпределение на държавните средства в проект на Бюджет на РБ за 2019 г към община Златица.
Писмен отговор на 14/12/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Сдружение с нестопанска цел "За Ботевград" (председател)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Сдружение с нестопанска цел "За Ботевград" (председател)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 7 823
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 4000 евро (кредитна картаНямакредитен лимит)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (кредитна карта-кредитен лимит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Мария Иванова Константинова - връзки с обществеността и медии
  • Росица Георгиева Милчева - наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата