СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ

  • Дата на раждане : 24/09/1982 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 20-СИЛИСТРА;
  • Участие в предишно НС: 43 НС
  • E-mail: stoyan.mirchev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
временен парламентарен секретар 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Швеция
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - КНДР
председател 12/09/2018 - до момента
28/04/2017
Питане към Николай Денков, служебен министър на образованието и науката относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж" 2014 - 2020 (ОПНОИР).
Отговорено в зала на 28/04/2017.
19/05/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно одит на МБАЛ Дулово ЕООД.
Писмен отговор на 19/05/2017.
19/05/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно одит на МБАЛ Тутракан ЕООД.
Писмен отговор на 19/05/2017.
19/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане Районна пречиствателна станция за отпадни води - Силистра.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
16/06/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно договор за съфинансиране на Драматично-кукления театър в град Силистра.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно закупени нови автомобили за нуждите на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътя Тутракан - Кубрат.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
16/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състояние на бермите, дигите и укрепващите съоръжения по поречието на р.Дунав, в частта област Силистра.
Писмен отговор на 16/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство на втори Дунав мост при Русе и отваряне на два сухопътни пропусквателни пункта.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
23/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно оценка на въздействието на Закона за предучилищното и училищното образование.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
28/07/2017
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Отговорено в зала на 28/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно назначаването на директори на училище в община Дулово, област Силистра.
Писмен отговор на 14/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагането на схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии.
Писмен отговор на 28/07/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на биологичното производство.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно неизвършено съфинансиране от общ. Силистра по договор с Министерството на културата за Драматичен-куклен театър гр. Силистра.
Писмен отговор на 06/10/2017.
29/09/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проверките на СМГ "Паисий Хилендарски" от Агенция за държавна финансова инспекция и от Министерството на образованието и науката.
Писмен отговор на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно договорните и финансови отношения между Националния исторически музей и две юридически лица - търговско дружество "Акшаена-2007" ООД и Сдружение "Плиска".
Писмен отговор на 06/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно преминалите моторни превозни средства през всички ГКПП на територията на област Русе за 2016 и 2017 г..
Писмен отговор на 20/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно преминалите моторни превозни средства през всички ГКПП на територията на област Силистра за 2016 и 2017 г.
Писмен отговор на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно публикуване на Годишен доклад за дейността и Годишен финансов отчет за 2016 г. в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност.
Писмен отговор на 03/11/2017.
10/11/2017
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно осигуряване на капацитет за управление на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и възможна загуба на средства.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно разходване на допълнителни финансови средства,отпуснати с ПМС № 104 от 31 май 2017 г. по бюджета на Министерството на културата.
Писмен отговор на 17/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предприети мерки от НАП за извършване на проверки и установяване на нарушения по чл.38 от Закона за счетоводството на сдружение "Плиска".
Писмен отговор на 17/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно преминалите моторни превозни средства през всички ГКПП на територията на област Видин за 2016 г и 2017 г.
Писмен отговор на 24/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мярка 11 към ДФ "Земеделие".
Писмен отговор на 08/12/2017.
19/01/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политика за преодоляване липсата на животоспасяващи медикаменти, реимбунсирани от НЗОК.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно лица, наети от Министерството на образованието и науката по граждански договори за 2017 г.
Писмен отговор на 08/12/2017.
08/12/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно получаване и разходване на дарения на Националния исторически музей, за периода 2012 - 2016 г.
Писмен отговор на 08/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно допълнителна информация за лицата, наети от Министерството на образованието и науката по граждански договори за 2017 г.
Писмен отговор на 19/01/2018.
23/02/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно наети земи по чл.24, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в Силистренска област.
Писмен отговор на 23/02/2018.
09/03/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно възстановяване на финансирането на Драматично - кукления театър в Силистра от страна на община Силистра.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно изготвяне на окончателен проект за Национална стратегия за развитие на културата.
Писмен отговор на 09/03/2018.
22/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно Постановление № 263/24.11.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
Отговорено в зала на 22/06/2018.
23/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно изготвяне на графологични експертизи.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно посещение на органите на реда на домашни адреси.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Отговорено в зала на 05/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно заплащането на труда на заетите в науката.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
23/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на Дунав мост 3, Силистра - Кълъраш.
Отговорено в зала на 23/05/2018.
06/07/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно приемане на национална стратегия за култура.
Отговорено в зала на 06/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно ролята и дейността на обществените съвети към училищата и детските градини.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
20/07/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно участие на посолството на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в организирането на изложба.
Писмен отговор на 20/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно участие на Българския културен институт в Лондон в организирането на изложба.
Писмен отговор на 20/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно анализ на дейността на специализираните звена по чл.17 от Закона за културното наследство.
Писмен отговор на 20/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно финансовото състояние на Селскостопанска академия.
Писмен отговор на 20/07/2018.
14/09/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно финансиране на изложба от Българския културен институт в Лондон.
Писмен отговор на 14/09/2018.
14/09/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно дейността на българските културни институти в чужбина за периода януари 2017 г. - юни 2018 г..
Писмен отговор на 14/09/2018.
05/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно Проект на Заповед за ограничаване на груповия лов на дива свиня във връзка със заболяването на Африканска чума по свинете.
Писмен отговор на 05/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно незаконна сеч на територията на общ. Дулово, Силистренска област.
Писмен отговор на 19/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно незаконна сеч на територията на община Дулово, Силистренска област.
Писмен отговор на 12/10/2018.
30/11/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката по превенция и преодоляване на африканска чума и други болести, пренасяни от диви животни.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
16/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно незаконна сеч в Държавно горско стопанство Дулово, Силистренска област.
Писмен отговор на 16/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Националния студентски дом.
Писмен отговор на 07/12/2018.
30/11/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно сделки с имоти в Националния спортен комплекс "Дианабад", гр. София.
Писмен отговор на 30/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно проблеми със съгласувателния режим в Националния археологически резерват "Античен и средновековен град Дуросторум - Дръстър", област Силистра.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
25/01/2019
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно загуба на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове за България в резултат на правилото за автоматично освобождаване от бюджетен ангажимент.
Писмен отговор на 25/01/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура на ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Силистра.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно получени през 2018 г. писма за предупреждение от Европейската комисия на основание чл. 88, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
14/06/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно инцидента с пострадали деца от Силистра на мероприятие, организирано от Полицията и общ. Силистра на 31.05.2019 г.
Отговорено в зала на 14/06/2019.
14/06/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Национална програма "Работа на полицията в училищата".
Отговорено в зала на 14/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проведени мероприятия в страната във връзка инцидента с пострадали деца от Силистра на мероприятие, организирано от Полицията и общ. Силистра на 31.05.2019 г..
Писмен отговор на 21/06/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 30 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 30000 лева (кредит)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Вяра Емилова Йорданова - политическа информация
  • Иван Максимов Пешев - организационно - технически
  • Мариана Радева Бояджиева - образованието , науката , културата и младежката политика