БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ

  • Дата на раждане : 17/06/1965 с. Смирненски, България
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС
  • E-mail: byurhan.abazov@parliament.bg
08/09/2017
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно липсата на анализи, визия и позиции на Министерството на земеделието, храните и горите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно забавяне на процедурите по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
28/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми при провеждането на електронни търгове за продажба на дървесина, организирани от ДП.
Писмен отговор на 28/07/2017.
05/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно придвижване на животни и консумация на месо при условията на заболяването чума по дребни преживни животни (овце и кози).
Писмен отговор на 05/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно определяне цената на поливната вода от "Напоителни системи" ЕАД - клон Хасково, за поливен сезон 2018 г.
Писмен отговор на 28/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкцията и рехабилитацията на Републикански път III-2001, Писанец - Ветово - Глоджево - Кубрат, преминаващ през територията на общ. Ветово, обл. Русе.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
30/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предстоящ програмен период и бъдеща обща селскостопанска политика.
Писмен отговор на 30/11/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - ЗП - Бюрхан Абазов (участие); Еко Пауър Парк ЕАД (участие в орган на управление или контрол)
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Сдружение "Толерантност"
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност -
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - Заличен като член на СД и изпълнителен директор на Еко пауър Парк ЕАД
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Стефан Христов Младенов - енергетиката