ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА

  • Дата на раждане : 08/10/1978 Дулово, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
  • Участие в предишно НС: 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: desislava.atanasova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Комисия по външна политика
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Грузия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Индонезия
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Монголия
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Република Корея
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Туркменистан
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Судан
председател 19/07/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на път ІІ-49 Търговище - Разград на територията на обл. Разград.
Писмен отговор на 27/04/2018.
23/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път II-49 (Търговище - Тутракан).
Отговорено в зала на 23/05/2018.
05/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно чистотата на въздуха в гр.Разград.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприетите действия и извършена проверка за почистване на АМ "Струма" на 16.12.2018 г..
Писмен отговор на 18/01/2019.
15/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализирането на проекти по Проект "Енергийно обновяване на българските домове" в обл. Разград.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - Регистриран адвокат в Адвокатска колегия - Русе
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Валентин Стефанов Василев - местно самоуправление и местната администрация