МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА

  • Дата на раждане : 28/02/1956 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС: 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: menda.stoyanova@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно текущото изпълнение на бюджета за първите три месеца на 2018 г.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
08/03/2019
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно направени изменения и допълнения на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
Отговорено в зала на 08/03/2019.
25/09/2017
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества -
ЕТ дейност -
Дейност в ЮЛНЦ в момента -
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) -
ET дейност в миналото (12 мес.) -
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) -
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) -
Задължения над 5 000 лв. - стойност -
Име на банката/Кредитната институция -
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата -
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица -
Не заема несъвместима длъжност -
Не извършва несъвместима дейност -
Друга информация -
Влог/депозит/дебитна карта -