АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ

  • Дата на раждане : 03/05/1968 София, България
  • Професия: социолог;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 12-МОНТАНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: atanas.kostadinov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по енергетика
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
14/07/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно разходване на над 14 000 000 лева държавни средства за обезвреждане на опасни отпадъци в частен имот.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предприетите действия по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети на собствениците на резервоари с опасен отпадък, находящи се в бившия завод "Полимери" - Девня.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно замърсяване на питейна вода с арсен в три малки населени места в област Монтана, община Бойчиновци.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
02/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно техническото и експлоатационно състояние на язовир "Огоста".
Писмен отговор на 02/03/2018.
19/10/2018
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно "Летище София" ЕАД, щатно разписание и заетост.
Писмен отговор на 19/10/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура на ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Монтана.
Писмен отговор на 15/02/2019.
31/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно отделението по кардиология и кардиологична рехабилитация в гр. Банкя, структура в състава на Национална кардиологична болница.
Писмен отговор на 31/07/2019.
08/11/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно съдбата на районен съд и районна прокуратура Берковица.
Писмен отговор на 08/11/2019.
06/12/2019
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора, с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Ей Кей Дивелъпмънт" ЕООД - 100% дялово участие, управител, в процес на освобождаване
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Лауреа" ООД - управител
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 14 370
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 14370 лева (финансов лизинг)
Име на банката/Кредитната институция - Мото Пфое (финансов лизинг)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - "Ей Кей Дивелъпмънт" ЕООД; "Лауреа" ООД
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Костадин Иванов Дурчов - законодателни политики, свързани с екологията и регионалното развитие
  • Чавдар Георгиев Георгиев - проблемите на околната среда