КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН

  • Дата на раждане : 14/12/1952 с. Горна Гращица, България
  • Професия: юрист;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 10-КЮСТЕНДИЛ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: kiril.kalfin@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от превантивен ремонт на пътен участък Цървеняно - Граница ОПУ - Перник.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от превантивен ремонт на пътен участък Горна Козница - Мала Фуча - Бабино - Бобов дол.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
20/04/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно паневропейски транспортен коридор 8.
Писмен отговор на 20/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на участък от републикански път ІІІ-623 на територията на област Кюстендил.
Писмен отговор на 27/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно службата на европейската прокуратура.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
20/04/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно реконструкцията на комплекс Осогово.
Писмен отговор на 20/04/2018.
17/05/2019
Питане към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно съоръжението Летище Пловдив.
Отговорено в зала на 17/05/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества -
ЕТ дейност -
Дейност в ЮЛНЦ в момента -
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) -
ET дейност в миналото (12 мес.) -
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) -
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) -
Задължения над 5 000 лв. - стойност -
Име на банката/Кредитната институция -
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата -
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица -
Не заема несъвместима длъжност -
Не извършва несъвместима дейност -
Друга информация -
Влог/депозит/дебитна карта -