АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД

  • Дата на раждане : 24/11/1969 Кърджали, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: adlen.shevked@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "Движение за права и свободи"
секретар на ПГ 19/04/2017 - до момента
Комисия по икономическа политика и туризъм
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Узбекистан
председател 23/06/2017 - до момента
29/09/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно изграждане на индустриална зона в област Кърджали.
Писмен отговор на 29/09/2017.
26/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно регистрация по Закона за гражданската регистрация.
Писмен отговор на 26/01/2018.
14/12/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно строеж на нова спортна зала в гр. Кърджали.
Писмен отговор на 14/12/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Корект- Ади" ЕООД - 100% и управител; "Корект Ади Агро" ЕООД - 100% и управител; Осигурителна каса 2 Кърджали - управител
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - Корект Ади ЕООД ; Корект Ади Агро ЕООД ; Осигурителна каса 2 Кърджали - управител
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - ГС "Сириус" Кърджали (член)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 67 940
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 18571.22 лева; 49368.84 лева
Име на банката/Кредитната институция - СИБанк, СИБанк
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Корект-Ем-Би СОД в размер на 50 лв. месечно
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Ерджан Юмер Фърънджъ - здравеопазване
  • Сейфи Сабри Мехмедали - международни икономически отношения и национална сигурност
  • Хасан Азис Исмаил - местно самоуправление и регионална политика