ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД

  • Дата на раждане : 17/04/1973 ,
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: erol.mehmed@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Полша
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Германия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
28/07/2017
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предприети мерки за ограничаване на щетите от корояда и последвалите заболявания по горските масиви.
Писмен отговор на 21/07/2017.
28/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно определяне цената на поливната вода от "Напоителни системи" ЕАД - клон Хасково, за поливен сезон 2018 г.
Писмен отговор на 28/09/2018.
28/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-11
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Ердинч Исмаил Хайрула - регионално развитие