ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ

  • Дата на раждане : 24/01/1953 Исперих, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 39 НС 40 НС 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: h.ademov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Австрия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
13/10/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно неправомерно разкопаване на имоти от Общински и Държавен поземлен фонд.
Писмен отговор на 13/10/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно неправомерно разкопаване на имоти от Общински и Държавен поземлен фонд.
Писмен отговор на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно неправомерно разкопаване на имоти от Общински и Държавен поземлен фонд.
Писмен отговор на 06/10/2017.
24/11/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно различни тълкования и практики по приложение на Закона за социално подпомагане, Глава четвърта, Социални услуги - чл. 16а, ал. 3 и чл. 16б, ал. 2.
Писмен отговор на 24/11/2017.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Ердинч Илияз Хаджиев - здравеопазването
  • Исмет Абил Абил - икономика
  • Тунчер Мехмедов Кърджалиев - здравеопазване