КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ

  • Дата на раждане : 11/12/1974 Стара Загора, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС 43 НС
  • E-mail: krasimir.yankov@parliament.bg
12/05/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно състояние на съоръженията на границите на България и готовността за противодействие на нелегалната миграция.
Отговорено в зала на 12/05/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно плажа "Болата".
Отговорено в зала на 16/06/2017.
16/06/2017
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно създаване на функционален модел и политика за изпълнение на основните задачи на МВР.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно пълноценното функциониране на интегрираната система за охрана на границата с Турция.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно мерките за установяване и задържане на лица, подпомагащи незаконното преминаване през България на граждани от трети страни.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно критерии за определяна на субсидии и компенсации в градския транспорт.
Писмен отговор на 07/07/2017.
30/06/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно средства от централния бюджет за субсидии, предоставени на община Добрич, за вътрешноградски пътнически превози и за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на определени категории пътници.
Писмен отговор на 30/06/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ВиК Добрич АД.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно установяване на самоличност на пътниците в МПС.
Писмен отговор на 01/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно отпускане на безлихвен заем от републиканския бюджет на общ. Криводол.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно обявения от Министерство на културата конкурс за директор на Националния исторически музей.
Писмен отговор на 29/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността за обезпечаване на зимното снегопочистване сезон 2017 - 2018 г. за област Добрич.
Писмен отговор на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно инвестиционно намерение за добив на природен газ в района на община Генерал Тошево, находище Спасово.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно анализ на дейността на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно напуснали и пенсионирани служители на Министерство на вътрешните работи през 2017 г. и назначени за същия период.
Писмен отговор на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно служителите в политическия кабинет на Министерството на вътрешните работи и техните възнаграждения.
Писмен отговор на 23/02/2018.
23/02/2018
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно организация дейността на МВР по териториално обслужване на населението.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно политическия кабинет на министъра на вътрешните работи.
Писмен отговор на 02/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно дейността на регионалните звена на ГДБОП.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
02/03/2018
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политиката на доходите.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно инженерно-възпрепятстващо съоръжение на границата с Република Турция.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
23/03/2018
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно кадровата политика в МВР.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/03/2018
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политиката на България за присъединяването на страната ни към Банковия съюз в Европейския съюз.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно брой престъпления на територията на община Крушари.
Писмен отговор на 05/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно дейността на Областната дирекция на МВР на територията на общ. Крушари, обл. Добрич.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
19/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно работата на Областната дирекция на МВР - Добрич.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно превенция на разпространението и употребата на т.нар. "дизайнерски дроги".
Отговорено в зала на 26/10/2018.
30/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно състоянието на инжинерно-възпрепятстващото съоръжение по границата с Република Турция.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно интегрирана система за охрана на границата с Република Турция.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
11/01/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно договор за доставка на 1 млрд. куб. м. газ от Азербайджан.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
11/01/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно газово хранилище "Чирен".
Отговорено в зала на 11/01/2019.
08/02/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно работни места в сектор "Енергетика".
Отговорено в зала на 08/02/2019.
29/03/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.
Писмен отговор на 29/03/2019.
21/06/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно натуралните показатели в системата на сценичните изкуства за 2018 г..
Писмен отговор на 21/06/2019.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно постоянно и системни проблеми с водоподаването в общ. Добричка.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
27/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно постоянни и системни проблеми с водоподаването в община Генерал Тошево, област Добрич.
Писмен отговор на 27/09/2019.
13/09/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно извършени престъпления против собствеността по глава 5 на НК, Особена част, на територията на община Балчик.
Писмен отговор на 13/09/2019.
27/09/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно натрупани задължения в системата на сценичните изкуства в периода 01.01.-31.08.2019 г.
Писмен отговор на 27/09/2019.
08/11/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно работата на Областна дирекция на МВР - Добрич за осигуряване провеждането на местни избори 2019 г..
Отговорено в зала на 08/11/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 54 744
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 22877 евро; 10000 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК; ДСК (кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Иван Колев Димитров - регионални въпроси
  • Лилия Георгиева Георгиева - вътрешна сигурност и обществен ред