ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ

  • Дата на раждане : 09/08/1978 Добрич, България
  • Професия: агроном;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: daniel.yordanov@parliament.bg
19/05/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагане на мярка 5.4 по Програмата за морско дело и рибарство.
Писмен отговор на 19/05/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно плажа "Болата".
Отговорено в зала на 16/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно управление на ДПФ за периода 2016-2017 г..
Писмен отговор на 16/06/2017.
21/07/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК).
Писмен отговор на 21/07/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно управление на Държавния поземлен фонд.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно процедура по включване на споразуменията за стопанисване на земеделски земи.
Писмен отговор на 21/07/2017.
20/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността за обезпечаване на зимното снегопочистване сезон 2017 - 2018 г. за област Добрич.
Писмен отговор на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно инвестиционно намерение за добив на природен газ в района на община Генерал Тошево, находище Спасово.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
09/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно схема за държавна помощ "Помощ под формата на остатъка от стойността на акциза върху газьола, използван в първично селскостопанско производство".
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно държавни обекти с културно предназначение на територията на област Добрич.
Писмен отговор на 09/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно либерализиране на системата за ваучери за храна.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно брой престъпления на територията на община Крушари.
Писмен отговор на 05/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно дейността на Областната дирекция на МВР на територията на общ. Крушари, обл. Добрич.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно нелоялни търговски практики по отношение на хранителните продукти.
Писмен отговор на 18/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно допълнително командировани служители на Министерството на земеделието, храните и горите в Постоянното представителство на Република България в ЕС, Брюксел.
Писмен отговор на 18/05/2018.
22/06/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно неизпълнение на влезли в сила съдебни решения и забавяне на разглеждането на пенсионни искания.
Писмен отговор на 22/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагане на мярката таван на субсидиите за периода 2014 - 2017 г..
Писмен отговор на 08/06/2018.
14/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблеми с водоподаването на кв. Рилци, гр. Добрич.
Писмен отговор на 14/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мерки, визия и осигуряване на надлежната защита на защитена местност "Клептуза", общ. Велинград.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
19/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно работата на Областната дирекция на МВР - Добрич.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, област Добрич.
Писмен отговор на 09/11/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура на ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Добрич .
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно увеличение на работните заплати в администрацията на Министерството на земеделието, храните и горите и на второстепенните разпоредители на бюджетни кредити.
Писмен отговор на 01/03/2019.
14/06/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно увеличението на работните заплати в администрацията на Министерство на земеделието, храните и горите и на второстепенните разпоредители на бюджетни средства.
Писмен отговор на 14/06/2019.
14/06/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно неизплатени обезщетения по съдебни дела, спечелени от земеделски стопани - бенефициенти.
Писмен отговор на 14/06/2019.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно постоянно и системни проблеми с водоподаването в общ. Добричка.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно броя на домовете за лица с умствена изостаналост и психически разстройства.
Писмен отговор на 26/07/2019.
27/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно постоянни и системни проблеми с водоподаването в община Генерал Тошево, област Добрич.
Писмен отговор на 27/09/2019.
13/09/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно извършени престъпления против собствеността по глава 5 на НК, Особена част, на територията на община Балчик.
Писмен отговор на 13/09/2019.
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
01/11/2018
ЗИД на Наказателния кодекс
Входящ номер: 854-04-173
31/05/2019
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Ника 2011" ЕООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 7 500
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 5000 лева (кредитна карта); 2500 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Еленко Любомиров Божков - енергетика
  • Сияна Атанасова Фудулова - регионални въпроси и законодателство
  • Явор Илиев Гечев - законодателни инициативи