КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ

  • Дата на раждане : 11/10/1974 Враца, България
  • Професия: историк;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС: 43 НС
  • E-mail: krasimir.bogdanov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по външна политика
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
зам.-председател 21/11/2019 - до момента
Група за приятелство България - Албания
председател 23/06/2017 - до момента
21/07/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изграждането на обходния път на гр. Козлодуй.
Писмен отговор на 21/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно качеството на питейната вода в с. Чирен, общ. Враца.
Писмен отговор на 14/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно предприетите от МВР мерки за намаляване на пътнотранспортните произшествия.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
26/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно драстично увеличаване на цената на водата в населени места от общ. Мездра.
Писмен отговор на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието и мерките за оздравяване на МБАЛ "Христо Ботев", гр. Враца.
Писмен отговор на 26/01/2018.
23/02/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно промени в предложения държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. в общ. Враца.
Писмен отговор на 23/02/2018.
27/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път III-161 Ребърково-Литаково-Ботевград.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно състоянието на престъпността в община Роман и действията на МВР по окомплектоване състава на РУП - Роман.
Писмен отговор на 05/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно работата на работната група за проверка на учебното съдържание в учебниците от първи до дванадесети клас, съставена по настояване на депутати от ВМРО.
Писмен отговор на 09/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно позицията на Министерството на външните работи във връзка с груба намеса на сръбските власти в изборите за Национален съвет на българското малцинство.
Отговорено в зала на 07/12/2018.
12/04/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно действията на Министерството на здравеопазването за спасяването на Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - гр. Враца и възможностите за оказване на регламентирана държавна помощ на лечебното заведение.
Отговорено в зала на 12/04/2019.
31/05/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно действията на Министерството на земеделието, храните и горите срещу отравянията на пчелни семейства и нерегламентираното използване на средства за растителна защита.
Писмен отговор на 31/05/2019.
07/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно положението на медицинските специалисти в Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" - гр. Видин.
Писмен отговор на 07/06/2019.
28/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно нередовното изплащане на възнагражденията на медицинските специалисти в Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - гр. Враца.
Писмен отговор на 28/06/2019.
27/09/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно мерките които Министерство на вътрешните работи предприема за ограничаването на скоростта и предотвратяването на инциденти по Републикански път II-15 при преминаването му през Борован и другите населени места.
Писмен отговор на 27/09/2019.
27/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно мерките на МРРБ за обезопасяването на Републикански път II-15.
Писмен отговор на 27/09/2019.
29/11/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно придобиването на имот в гр. Женева, Швейцарска конфедерация, дарен на Българската държава.
Писмен отговор на 29/11/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Клуб на дейците на културата - Враца; Фондация "ВМРО" (член на УС)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Клуб на дейците на културата - Враца
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - Членството в УС на фондация на ВМРО е отбелязано с допълнителна декларация за изменение на обстоятелствата
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Красимир Стоянов Пандев - здравеопазване и социални дейности
  • Момчил Пламенов Янков - външна политика и национална сигурност
  • Петьо Нинков Цеков - културата и медиите