КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

  • Дата на раждане : 19/11/1974 Бяла Слатина, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС: 43 НС
  • E-mail: krasen.krastev@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
02/06/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно намаление на средства във функция "Здравеопазване", показател "Детска ясла" в бюджетите на общините Бяла Слатина и Враца през 2017 г.
Писмен отговор на 02/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно политиката на Министерството на културата, досежно бюджетна процедура 2018 г. и "Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнително субсидирани бройки за народните читалища".
Писмен отговор на 07/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно информация за проведена среща в Будапеща на министрите на вътрешните работи на страните от Залцбургския форум.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване нормален работен процес в отделенията на Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" АД, гр. Враца.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонтно-възстановителни работи на моста над р. Ботуня.
Писмен отговор на 27/04/2018.
04/05/2018
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постигнатото от Министерството на финансите за намаляване на административната тежест.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
23/11/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно къщата музей "В. Левски ", с. Батулци, общ. Ябланица, обл. Ловеч.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
22/03/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно липса на постоянен служител в пощенска станция с. Камено поле, общ. Роман.
Отговорено в зала на 22/03/2019.
05/04/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно промяна на категоризацията на язовир "Дъбника", находящ се в близост до гр. Враца, от "Аквакултури" на "Любителски риболов", съгласно Наредба № 37/10.11.2008 г. за ползване на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правила за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Председател на училищно настоятелство на ПГО "Елисавета Багряна" Бяла Слатина
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма