ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА

  • Дата на раждане : 20/05/1964 Велико Търново, България
  • Професия: мениджър;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС: 39 НС 40 НС
  • E-mail: vessela.letcheva@parliament.bg
01/09/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно състоянието на Зимния дворец на спорта в София.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
30/06/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно финансови резултати на Български спортен тотализатор.
Писмен отговор на 30/06/2017.
21/07/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно ангажиментите на Министерството на младежта и спорта в домакинството на София, като европейска столица на спорта.
Писмен отговор на 21/07/2017.
27/10/2017
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политика за безвъзмездна финансова помощ за малки и средни земеделски стопанства по подмярка 4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Писмен отговор на 27/10/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно училищата на територията на област Велико Търново, брой закрити и действащи и брой на учениците и паралелките.
Писмен отговор на 10/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републиканските пътища на територията на обл. Велико Търново, обезпеченост на управлението и поддръжката, планирани подобрения (рехабилитация и изграждане).
Писмен отговор на 03/11/2017.
19/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път III-4072, участък Стражица - Николаево - Попово.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на оториноларингологична помощ на пациентите от обл. Велико Търново.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
02/02/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на родилната помощ в страната.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на водопроводната мрежа в гр. Велико Търново.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно Спортно училище - гр. Велико Търново.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
07/12/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
18/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на атмосферния въздух в гр. Велико Търново от завод "Кроношпан" АД.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух на обща стойност 111 442 101.58 лв. по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Писмен отговор на 18/01/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Велико Търново.
Писмен отговор на 15/02/2019.
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-25
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
08/11/2018
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Ем Ви Пи холидейс" АД - 229200 бр. поименни акции; "Ем Ви Пропърти" АД - 203485 бр. поименни акции; "Илиянци строй груп" ООД - 95% от капитала; "Корект транс" ООД - 75% от капитала; "Профита" ООД - 70% от капитала; "Дакс медия" АД - член на СД до 12.04.2017; "Ем Ви Пропърти" АД - член на СД до 11.04.2017; "Илиянци строй груп" ООД - управител до 10.04.2017; "МВМ Иммобилиен" ГмбХ - ликвидирано от 10.08.2017
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Член на УС на: Сдружение "Национална спортна асоциация нисък ръст"; Сдружение "Аматьорска тенис лига - БГ"; Сдружение "Български олимпийски комитет"; Сдружение "Национална асоциация за военен спорт"; Сдружение "България-завинаги"; Сдружение "Българска федерация по тенис". Председател на УС на фондация "Олимпийско примирие"
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Ем Ви Пи холидейс" АД; "Ем Ви Пропърти" АД; "Илиянци строй груп" ООД; "Корект транс" ООД; "Профита" ООД; Управител или член на орган на управление или контрол: "Дакс медия" АД; "Ем Ви Пропърти" АД; "Илиянци строй груп" ООД; "МВМ Иммобилиен" ГмбХ
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Член на УС на: Сдружение "Национална спортна асоциация нисък ръст"; Сдружение "Аматьорска тенис лига - БГ"; Сдружение "Български олимпийски комитет"; Сдружение "Национална асоциация за военен спорт"; Сдружение "България-завинаги"; Сдружение "Българска федерация по тенис". Председател на УС на фондация "Олимпийско примирие"
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност -
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Галина Христова Станчева - законодателство и информационно обслужване
  • Емилия Радкова Масларова - младежката заетост и други социалнополитически проблеми
  • Пламен Йосифов Георгиев - въпросите на децата , младежта и спорта