СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ

  • Дата на раждане : 30/08/1951 с. Белоградец, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: simeon.naydenov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
временен парламентарен секретар 19/04/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - до момента
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Живка Стоянова Дечева; Георги Симеонов Найденов; Милена Симеонова Цекова; Симона Георгиева Найденова; Калина Георгиева Найденова; Симеон Георгиев Найденов; Маргарита Валентинова Цекова; Симеон Валентинов Цеков; Самуил Валентинов Цеков; Найден Георгиев Найденов; Дарина Найденова Христова; Георги Найденов Георгиев; Светослав Стоянов Аджемлерски; Калина Христова Тодорова; Жечка Христова Гуглева; Валентин Симеонов Цеков; Джеси - Стил 08 ЕООД; Гим - Бюти къмпани ЕООД
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Атанас Иванов Иванов - правни въпроси