ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ

  • Дата на раждане : 27/04/1967 с. Ветрино, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС
  • E-mail: georgi.andreev@parliament.bg
23/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно дейността на Областната дирекция на МВР Варна.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
08/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно реакцията и предприетите мерки от Министерството на външните работи по повод изказване на 11.03.2018 г. на президента на Република Турция Реджеп Ердоган, касаещо население и територия в пределите на Република България.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
14/06/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно констатирани нарушения за купуване на гласове при провеждането на изборите за членове на Европейския парламент.
Писмен отговор на 14/06/2019.
14/06/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно поети ангажименти за осигуряване на полицейско присъствие в населените места.
Писмен отговор на 14/06/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност -
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Атанас Стойнов Пъдев - организационни и политически въпроси
  • Мая Йорданова Шишкова - правни въпроси
  • Стоян Велинов Велчев - вътрешните работи